Saç Mezoterapisi

sac-duzlestirmeSaç dökülmesinin pek çok sebebi vardır. Günde ortalama 100-150 tel saç dökülmesi normal kabul edilirken daha fazla saç dökülmelerinde gereken takip yapılmalı, problemin tespiti ve tedavisine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Genel olarak saç dökülmesinin sebepleri, genetik sebepler, çeşitli hastalıklar (androgenik alopesi, troid hastalıkları, yüksek ateş, demir eksikliği, çeşitli enfeksiyon hastalıkları, mantar hastalıkları) , çeşitli ilaçlar (kanser ilaçları, bazı doğum kontrol hapları), stresli yaşam, dengesiz beslenme, uygunsuz saç bakım ve kozmetik ürünlerinin kullanımı olarak sıralanabilir. Saç mezoterapisinde amaç saç dökülmesini durdurmak, mevcut saçın kalitesini arttırmak ve yeni saç çıkışını aktif hale getirmektir. Bu yöntem tüm dünyada saç dökülmesini önlemek için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu tedavi saçlı deriye direk olarak özel iğnelerle, belli aralıklardaki seanslar şeklinde uygulanır. Yaklaşık 10 seans gereklidir. Seanslar haftalık, on beşer günlük ve aylık periyotlarda uygulanır. Mezoterapi yönteminin diğer klasik ilaç tedavilerine göre üstünlüğü ilaçların düşük dozlarda bölgesel kullanılmasıdır. Ayrıca yan etki riski yok denebilecek kadar azdır, etkin ve kalıcı sonuçlar alınmaktadır.

 

prp saç web görselSaç PRP’si

Gerçek bir PRP tedavisi anca gerçek bir PRP kiti kullanılarak sağlanabilir. Kliniğimizde İtalyan menşeli tüm sertifika ve belgeleri mevcut, normal kandaki platelet yoğunluğundan 6 kat daha fazlasına çıkarabilen, DPG PRP setleri ile çok başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Trikoloji alanında yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde, saç dökülmesi tedavilerinde Density Platelet Jel yönteminin oldukça başarılı ve kalıcı sonuçlar sunduğu kanıtlanmıştır. Saç tedavilerinde, en gelişmiş ve en son teknolojiye sahip yöntem,Density Platelet Jel yöntemidir. Density Platelet Jel yöntemi, kandaki platelerde doğal olarak bulunan büyüme faktörlerinin kullanıldığı bir yöntemdir. Bu rejeneratif tıbbi yöntem saçın soğanında bulunan kök hücre prensibine dayalıdır. Kandaki plateletler (trombositler) iyileştirme-yenileme fonksiyonuna sahip büyüme faktörleri bakımından oldukça zengindir.


Hastanın kanı, özel olarak tasarlanmış, seperator jel içeren test tüplerimize alınır, kanı bileşenlerine ayırmak için santrifüj işlemi yapılır ve platelet bakımından zengin plazma bileşeni elde edilir. Platelet bakımından zengin plazma içerisinde yoğun olarak bulunan büyüme faktörleri, saç soğanındaki kök hücreleri uyarır ve yeni saç foliküllerinin oluşmasını sağlar. Density Platelet Jel yöntemi rejeneratif tıpta devrim niteliğinde bir yöntemdir. Androjenik alopesinin her aşamasında oldukça etkili olduğu klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu yöntem hem kadınlar, hem erkekler için uygundur.


DENSITY PLATELET JEL yöntemi, saç ekimi yapılan kişilere de uygulanabilir; hatta saç soğanının daha hızlı ve daha iyi köklenmesini sağlar. DENSITY PLATELET JEL PRPyöntemi 30-45 dakika sürer, cerrahi ekipman kullanımı gerektirmez, oldukça basit bir şekilde uygulanır. Kanama ve karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi rahatsızlıklar var ise öncesinde bir muayene ve kan sayımı mutlaka önerilir. Hastanın kanı test tüpler içerisine alınır. 10-15 dakikalık bir santrifüj işlemi ile kan bileşenlerine ayrılır. Platelet bakımından zengin plazma (büyüme faktörleri bakımından zengin) kısmı enjektöre alınır. Daha sonra uygulama yapılacak alana anestezi uygulanır; daha güzel sonuç alabilmek adına uygulama öncesi deriye dermaroller işemi de önerilir. Mikrokanüller kullanılarak, kanın platelet bakımından zengin plazma kısmı, mikroenjeksiyon yöntemi ile hastaya uygulanır. Daha sonra bölgede kan dolaşımını hızlandırmak ve uygulamanın etkinliğini arttırmak adına hafif bir masaj önerilir. Uygulamanın hemen sonrasında hasta sosyal yaşantısına dönebilir.

İYİLEŞME ETKİLERİ NE ZAMAN GÖZLEMLENİR?

trichologySaçların yeniden çıkması ve var olan saçların kalınlaşması, ilk seanstan 1-2 ay sonra net olarak gözlemlenmektedir. Ancak asıl sonuç 6 ay içerisinde optimum düzeye ulaşmaktadır. Eğer saçlar çok ince ise, aşırı dökülme ve açılma var ise, 2. seans 2-3 ay sonra önerilir. Tedavi sonrasında ise koruma amaçlı yılda 1 seans yapılması önerilir. Oldukça güvenilir bir yöntemdir; uzman hekim tarafından protokole uygun bir tedavi yapıldığında herhangi bir risk oluşmaz; ayrıca kendi kanınız kullanıldığı için alerji, uyumsuzluk gibi herhangi bir yan etki de meydana gelmez. Hastanın kanı steril test tüpleri ve steril kit ekipmanları aracılığıyla alınır, ayrıştırılır ve hastaya geri verilir. Alopesinin (saç dökülmesinin) nedenlerinin doğru teşhis edilmesi tedavisi açısından son derece önemlidir. Başarılı tedavi ancak doğru tanı ile mümkündür. Saç dökülmesinin çeşitli nedenleri olabilir; beslenme yetersizliği, troid, yumurtalıklara bağlı rahatsızlıklar ve psikojenezik rahatsızlıklar vb. Bu gibi durumlarda PRP tedavisi ile kesin sonuçlar almak mümkün değildir, öncelikle bu rahatsızlıkların tedavisi şarttır. Foliküler rejenerasyon tedavisi saç dökülmelerine karşı sinerjik bir etki yapar ve saç köklerinin oluşmasına, güçlenmesine katkı sağlar.

DENSITY PLATELET JEL

PRP Tedavisi, Saç dökülmelerini durdurmayı ve yeni saçları çıkarmayı hedefleyen, saç foliküllerini besleyen ve yenilerinin
oluşmasını sağlayan biyolojik bir yöntemdir.

  • Metabolik ve hormonal sistemin doğal dengesini destekler.
  • Folikül kök hücrelerini ve cilt kök hücrelerini uyarır
  • Saç föliküllerinde vasküler oranı geliştirir
  • Doğal doku rejenerasyonunu uyararak, ekstraselüler matriksi aktive eder.

DENSİTY PLATELET JEL yöntemi; trikoloji alanında uzman hekimler tarafından, önerilen protokol dikkate alınarak uygulandığında; saç dökülmelerinin durdurulması, ince ve cansız saçların daha sağlıklı ve parlak bir yapıya kavuşması ve yeni saçların çıkması gibi sonuçlar ilk seanstan 1-2 ay sonra net olarak gözlemlenmeye başlar.

sac3sac1

sac2